Les següents Condicions per a la realització de la inscripció com a soci/sòcia, contenen la informació prèvia a les aportacions de les quotes de soci que es pretén realitzar a través de la Web i altres drets i obligacions que poguessin derivar-se de la relació entre MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA, amb domicili en C/ Almogàvers, 68 - 08018 Barcelona (Barcelona) i proveïda de NIF G63743629.

1. Objecte

Aquestes Condicions regulen el procés d’inscripció com a soci/sòcia a través de la web propietat de MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA que voluntàriament desitgen realitzar els usuaris que prèviament hagin emplenat el corresponent formulari, amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA i les persones sòcies, i que hagin prestat el seu consentiment i acceptació plena, sense reserva alguna, de totes i cadascuna de les condicions publicades per MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA a cada moment que la persona usuària accedeixi al referit lloc web.

2. Concepte i registre de soci/sòcia

S’entén per soci/sòcia aquell que accedeixi a la Web, que consigni les dades obligatòries que se sol·licitin i realitzi la inscripció per abonar la quota de soci, seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena d’aquestes Condicions. MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA es reserva el dret de cancel·lar la inscripció com a soci si la informació subministrada es considera falsa o poc a veraç.

3. Acceptació de les condicions establertes

La persona sòcia declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat, ha llegit íntegrament les presents Condicions, així com les instruccions i indicacions per efectuar les quotes de persona associada. Per efectuar qualsevol quota de persona associada, la persona accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

4. Com puc fer inscriure’m com persona sòcia i abonar la quota de persona associada?

Per poder inscriure’s com a persona sòcia Online, la persona usuària haurà d’emplenar el formulari que MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA posa a la seva disposició a l’apartat “Col·labora – Fer-me la persona sòcia”.

La persona sòcia haurà de facilitar el número de compte bancari, i autoritza a MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA, amb G63743629, a girar en la periodicitat seleccionada per la persona sòcia, al número de compte bancària especificat en el present formulari, els imports de les donacions que s’han indicat, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.

La persona usuària i pot abonar les quotes de soci directament, per mitjà de transferència al següent compte:
IBAN: ES9101827058430202368979
Titular compte: MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA
C/ Almogàvers, 68 - 08018 Barcelona (Barcelona)

5. Certificat de les quotes d’associat

MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA remetrà un certificat anual al mes de gener de cada exercici , al compte de correu electrònic que hagi introduït en el formulari, document que valida aquesta donació i que es podrà presentar a la Declaració de la Renda.

Si en finalitzar el mes de gener , la persona sòcia no ha rebut el Certificat de les quotes satisfetes Donacions, es pot posar en contacte a través del correu electrònic a lopdmalla@gmail.com.

6. Privacitat i Protecció de Dades Personals

MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i l’ informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: gestionar la inscripció de la persona sòcia i les quotes abonades.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament, i per complir amb els terminis imposats per a complir una obligació legal. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes..

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

En aquest sentit, informem les persones sòcies que les seves dades personals incloses en els documents o registres que acreditin l’aplicació de fons en els diferents projectes, estaran a la disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Finançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals d’Infraccions Monetàries o dels seus òrgans de suport, així com dels òrgans administratius o judicials amb competències en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.

Així mateix, informem a les persones sòcies que les seves dades personals no seran objecte de transferències internacionals, en cas que es realitzessin transferències internacionals, MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA recaptarà el seu consentiment exprés per a això.

Legitimació del tractament: Les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte de la persona sòcia, sense el tractament d’aquestes dades no seria possible executar la inscripció com a soci.

Drets que assisteixen a la persona interessada:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA C/ Almogàvers, 68 - 08018 Barcelona (Barcelona). Email: lopdmalla@gmail.com.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: delegatprotecciodadesmalla@gmail.com.

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal.

En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-ho a MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte a la web.

MALLA ASSOCIACIÓ CATALANA TUTELAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

7.Llei i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, serà la llei espanyola.